Psychosomatische fysiotherapie

Bij gezondheidsklachten zonder duidelijk lichamelijke oorzaak wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. Terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel mensen vinden dit verwarrend en gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van “psychosomatische klachten”: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen. Meer dan de “gewone” fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen beïnvloeden. Vaak blijkt dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt de cliënt weer in evenwicht te komen, onder andere door middel van oefeningen.

Een onderdeel van de behandeling kan Somatic Experiening of EMI (Eye Movement Intergration) zijn.

Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
  • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de ademhaling.
  • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
  • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
  • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten, kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.