Onze praktijk

KRF NL/BIG

Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast staan alle therapeuten van onze praktijk eveneens ingeschreven in een officieel Nederlands register voor de gezondheidszorg: het BIG-register. Dit staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De inschrijving duidt erop dat de ingeschreven personen een door de wet beschermde titel voeren en door de overheid erkende beroepsopleidingen hebben gevolgd.

Partners

 

Fysio Prestatie Monitor

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen. Indien uw mailadres in ons systeem staat en u toestemming heeft gegeven voor deelname aan dit onderzoek, dan wordt na het afsluiten van het behandeltraject automatisch de vragenlijst toegestuurd.

Klachtenprocedure

Bij Fysiotherapie Keeler streven wij ernaar om u zo goed  en professioneel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut zelf of aan de praktijkhouder.

Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een gesprek te laten plaatsvinden om uw klacht helder te krijgen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Het is ook mogelijk om via het KNGF;  Koninklijk Genootschap Fysiotherapie een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Mocht het gesprek met uw therapeut en/of de praktijkhouder niet het gewenste resultaat opleveren is het mogelijk gebruik te maken van een klachtenprocedure bij het KNGF conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie heeft drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Wanneer u uw klacht schriftelijk wil indienen bij het KNGF kunt u deze sturen naar: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Fysiotherapie Keeler

Wesseler-Nering 48
7544 JC Enschede
053-4782294
info@fysiotherapiekeeler.nl

Openingstijden

Maandag 07.00 - 20.00
Dinsdag 07.00 - 20.00
Woensdag 07.00 - 18.00
Donderdag 07.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 19.00
Zaterdag en Zondag In overleg

Onze praktijk